Bygherre forpligtelser

Som bygherre har du ansvaret for, at byggepladsen overholder arbejdsmiljøloven

  • Du skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (P), når det forventes, at der skal være mere end 1 arbejdsgiver beskæftiget på byggepladsen samtidigt.
  • Du skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder en journal, der er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder, fx reparations- eller vedligeholdelsesarbejder
  • Du skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (B), hvis der på et givent tidspunkt i byggefasen skal beskæftiges mere end 1 arbejdsgiver på byggepladsen samtidigt.
  • Du skal altid sørge for udarbejdelse af en PSS, hvis der arbejder mere end 10 personer samtidigt på pladsen fra mere end 1 virksomhed. Ved små byggepladser skal der kun udarbejdes en PSS, når arbejdet er *særlig farligt arbejde (se nedenstående)
  • PSS skal være klar, inden byggepladsen bliver taget i brug. Du har ansvaret for, at PSS løbende holdes ajour, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem