APV

Arbejdsplads-vurdering

Det kan være svært at få overblik over og forstå lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet
Bundgaard Rådgivning udarbejder APV på byggepladser, værksteder, kontorer, frisører
og andre arbejdspladser, så du i stedet kan bruge din tid på dit kerneområde

Jeg tilbyder:

  • APV udarbejdelse på møde med dig og dine medarbejdere
  • Online APV udfyldning
  • Gennemførsel af interviews med dine valgte medarbejdere til udarbejdelse af lovpligtig APV
  • Lagkagediagrammer der viser temperaturen i dit arbejdsmiljø
  • Vægtning af handlingsplaner
  • Løbende opfølgning, gennemgang og revision af eksisterende APV-materiale

LOVKRAV:
APV skal udføres på alle arbejdspladser hver 3. år, samt hver gang I får nye maskiner, arbejdsmetoder eller der er sket en ulykke

APV Online

Hvis du ikke ønsker at samle dine medarbejdere til et møde om APV – f.eks. pga Covid-19 kan APV sagtens laves online.

Online APV består af følgende:

Oplæg til spørgsmål sendes til godkendelse hos bestiller

Link til APV sendes til medarbejdere. Du skal blot levere en liste med mailadresser eller mobilnumre.

Medarbejder udfylder APV online på pc, mobil eller tablet inden for en tidsramme vi har aftalt på forhånd

Udarbejdelse af lagkagediagrammer der viser temperaturen i din virksomhed

Oplæg til handlingsplaner med ansvarlig, aktivitet og deadline