Pligter og ansvar for arbejdsmiljø

Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven. Helt overordnet stiller arbejdsmiljøloven krav om, at du planlægger, tilrettelægger og udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Du har blandt andet pligt til at sørge for, at:

  • Indrette arbejdsstedet fuldt forsvarligt, f.eks. forebygge faldulykker og fare for sammenstyrtning
  • Oplærer og instruerer medarbejderne, så de kan udføre deres arbejde uden risici
  • Føre et effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører deres arbejde fuldt forsvarligt og følger instruktionerne
  • Sikre at det fornødne sikkerhedsudstyr er til stede og er forsvarligt at anvende til det givne arbejde
  • Sikre at arbejdet lovligt kan udføres med personlige værnemidler
  • Virksomheden laver skriftlige arbejdspladsvurderinger
  • Virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation, når der er 10 ansatte eller flere i virksomheden
  • Virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentant for de ansatte, en arbejdsleder og arbejdsgiveren) på byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, når 5 ansatte beskæftiges på stedet i mere end 14 dage